Doktor Tv Banner

Asbestosis Nedir

Asbestosis Nedir
18 0 71

Asbestosis Nedir

Asbestos tozlarının inhalasyonu ile oluşan bir pnömokonyosistir. Asbestos demir, silikat, magnezyum, nikel ve kalsiyum karışımından husule gelen ve doğada lif şeklinde bulunan bir maddedir. Asbestos bulunduğu bölgelerde kayaların parçalanması ve endüstride uygulanan işlem nedeniyle asbestos tozları çevreye dağılır. Asbestos ısıya, asit ve alkaliye dirençli ve dayanıklı bir madde olduğundan endüstride giderek daha çok kullanılmakta ve bu nedenle asbestos pnömokonyosisi giderek artmaktadır.

Türkiye'de bazı bölgeler, örneğin Diyarbakır ve Nevşehir dolaylarında köylülerin evlerini asbestos ile badana yapmaları asbestosis ve bununla ilgili kanser insidensini önemle artırdığı bu bölgelerde çalışmalar yapan Türk Dok­torları (S. Yazıcıoğlu ve İ. Barış) tarafından kanıtlanmışdır.

Asbestos lifleri 20-50 mikron uzunluğunda oldukları halde, respira-tuvar bronşiyollere ve alveollere kadar erişirler. Bu liflerin çaplarının 3-10 mikron olması bu olanağı sağlar.

Patoloji

Asbestos toz inhalasyonundan 20-40 yıl sonra giderek artan fîbrosis oluşur. Hastalık ilerledikçe mikrokistik ve balpeteği görünüm (bronşiolektazi) artar. Asbestos lifleri hem interstisyumda hem de alveollerde görülürler. As­bestos liflerinin plevraya penetrasyonu ile plevra kalınlaşır. Bu vakalarda plevradan biyopsi yapılırsa asbestos lifleri görülerek objektif tanı sağlanır.

Klinik belirtiler

Genellikle klinik belirtiler asbestos inhalasyonundan 20-40 yıl sonra başlar. Efor dispnesi başlıca klinik belirtidir, giderek artar. Bazı vakalarda öksürük,balgam ve göğüs ağrısı vardır. Plevra hastalığı nedeniyle toraksda deformite görülür. Bu deformiteye rağmen hastaların çoğunda hastalıkla ilgili bir yakınma yoktur. Akciğer tabanlarında bilateral krepitan railer duyulur. Hastaların çoğunda parmaklarda çomaklaşma husule gelir. Hastalık ilerleyince iştahsızlık, zayıflama ve syanoz gelişir. Kanser ile komplike vakalarda hemop-tizi olabilir. Plevra kalınlaşması veya mesotelyoma olan vakalarda ilgili bölge­de matite ve solunum seslerinde azalma vardır.

Radyolojik bulgular

İlk radyografık anormallik özellikle alt lob bölgelerinde gelişen retikü-ler bir görünümdür. Bundan başka akciğerde bir "buzlu cam" görünümü var­dır, plevra kalınlaşmasıyle ililgidir. Bundan sonraki dönemde interstisiyel reti-küler görünüm daha belirgin olur. Parenkima ve plevrada husule gelen yoğun­laşma kalp ve diyafrağma sınırlarını kısmen belirsiz hale getirir. Böyle bir kalp görünümüne "pürüzlü kalp" adı verilir. Hastalığın daha geç döneminde retiküler infıltrasyon orta ve üst loblara kadar ilerler, daha yoğunlaşır, kalp ve diyafrağma sınırları iyice belirsizleşir.

Radyografide plevra kalınlaşması % 90'dan fazla vakada izlenir. Vakaların yaklaşık yarısında hem plevra hem de parenkima lezyonları görülür. Pürüzlü kalp görünümü vakaların %20' sinde izlenir. Hastalığın ileri dönemle­rinde akciğer parenkimasında mikrokistik ve balpeteği değişim gelişir.

Plevra kalınlaşması veya plevra plakları genellikle bilateraldir, torak­sın alt yarısında daha sık izlenir ve kaburga sınırlarına uyan bir yöndedirler. Bazı vakalarda plevra kalsifikasyonu olur. Mültipl plevra plakları hastalık tanısı için önemli bir bulgudur. Asbestosis'de plevra plakları paryetal plev-radan oluşurlar. Bu plaklar diyafrağmanın kubbesinde daha sık izlenir.

Akciğer fonksiyon testleri

Vital kapasite ve difüzyon kapasitesi azalır. Bazı vakalarda sekonder amfızem değişikliğine bağlı olarak ilgili testlerde bozukluk husule gelir. Venti-lasyon/perfüzyon dengesi hastalığın erken dönemlerinde bozulur.

Asbestosis ve kanser

Sigaradan sonra kanser insidensi en çok olan akciğer hastalığı asbestosistir. Asbestosis ile ilgili en çok görülen neoplaziler bronş kanseri ve mesotelyoma'dır. Asbestos ile çalışanlarda kanser insidensi 10 kat fazladır. En çok görülen bronş kanseri yulaf hücreli kanser veya anaplastik türdür. Epider-moid kanser ve adenokarsinoma da görülebilir. Kanser asbestos inhalasyonun-dan 20 yıl sonra gelişir. Asbestos inhalasyonu ne kadar çok ve uzun süreli ise kanser insidensi o denli çok olur. Sigara içenlerde insidens daha çoktur.

Mesotelyoma ve plevra kalınlaşmasını birbirinden ayırmak için iğne ile plevra biyopsisi amaca yeterli olur. Asbestosis'de periton mesotelyoma insidensi de fazladır.

Asbestosis Tedavisi

Hastalık husule geldikten sonra iyileşme olanağı yoktur. Asbestos işlerinde çalışanların periodik klinik ve radyolojik incelenmesi yapılmalı, kuşkulu bir değişiklik gösterenler bu tür çalışma yerlerinden uzaklaştırılma­lıdır. Asbestos inhalasoynu kesilince hastalığın ilerlemesi durur. Hastalıkla savaşta en başarılı yöntem çalışma yerlerinde asbestos tozlarını azaltmak ve işçilerin daha az toz inhale etmesini sağlamaktır.

Sigara içen asbestos işçilerinde kanser daha çok görüldüğünden bu işçilerin sigara içmemesi gerekir. Bu konuda eğitilmelidirler. Sigarayı bırak­mayanlar daha yakından kontrol edilmelidir.

GEN NEDİR? TEMEL GENETİK BİLGİLER

DNA'nın Yapısı İnce uzun ip gibi iki şeker molekülü düşünün. Üzerlerinde 4 farklı özel asit molekülü olsun (A, T, G, C). Bu 4 molekül ..
193 4 628
Eklem Zarı Yangısı, Sinovit Nedir?

Sinovit nedir, kimlerde neden ortaya çıkar? Nedenleri, belli başlı belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıldır? Eklemlerde oluşan bu hastalık hakkında ayr..
191 24 342
Sosyal Medyada Güzellik Sırları

Kozmetik ve cilt bakımıyla ilgili merak edilenleri twitter ve facebook tan öğrenebileceğiz. Bu uygulamanın detayları şöyle.. Kozmetik ve Cilt Bakım..
336 19 426
Yağ Aşısı Nedir, Gözlere Faydası Nedir?

Yorgun gözlere yağ aşısı uygulanabilir. Peki nedir bu yağ aşısı,faydaları nelerdir, kimlere nasıl ne zaman uygulanır? Konuşurken, karşımızdakinin g..
945 23 221
TNM NEDİR? MEME KANSERİNDE TNM

TNM nedir? TNM evrelendirme amacıyla kullanılan bir sistemdir. T tümörü, N lenf bezlerini (nod) M ise metastazı belirtir. T kategorisi: TX: Tüm..
154 23 794
Psikosomatik Hastalıklar Nedir, Tedavisi Nasıldır?

Ruhsal sıkıntılarla bedensel şikayetler arasında ilişki çok öteden beri bilinen bir gerçektir. Psikolojik sebeplerle ortaya çıkan ve bedensel has..
697 8 801
Hamilelikte Görülen Ağır Sabah Bulantısı

Hamilelikte görülen ağır sabah bulantısı Hiperemezis gravidarum olarak biliniyor. Nedenleri, belirtileri, neye yol açtığı ve tedavisi nedir? Hamile..
442 17 467
Gebelikte Erken Yaş Faktörü Nedir?

Erken yaşlarda çok küçükken gebe kalmak ve doğum yapmak tehlikeli mi? En ideal yaş nedir, hangi yaşlar risklidir? Doktor Boz, çok erken yaşta evlen..
683 18 705
Varikosel Nedir, Erkekleri Nasıl Etkiler?

Varikosel testiste kirli kanla birlikte genişleme yapan büyük bir doku parçasının ele gelmesini sağlayan bir rahatsızlık. Kısırlıkla olan bağlantısı n..
847 14 437
Yaşamımız Boyunca İçtiğimiz Sütün Faydaları

En faydalı içeceklerin başında gelen sütün en önemli 5 yararı nedir? Bebekken içmeye başladığımız süt nelerden koruyor? Dünyanın en faydalı içecekl..
486 13 448
Embriyonun Gebelik Şansına Etkisi Nedir?

Kadın doğumda her geçen gün yeni buluşlar ortaya çıkıyor. Embriyonun genetik yapısının hamile kalma şansına etkisi nedir? Kadın Hastalıkları ve Do..
300 15 482
Obezite İle İlgili Merak Edilen Soruların Cevabı

Sağlık Bakanlığı, Twitter üzerinden obezite konusunda halkı bilgilendirdi. Peki obezite nedir, nereden gelir nelerden kaynaklanır tedavisi nelerdir? ..
861 16 409
Nevralji Nedir, Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Nevralji nörolojik bir hastalık. Peki nelerden tetiklenir, neleri etkiler, çözümü nedir? Özellikle kadınlarda daha fazla görülen ve günlük aktivite..
281 21 160
Tercih Edilen İdeal Boy Farkı

Toplumda benimsenen eşler arasındaki ideal boy farkı nedir, genelde hangi aralık geçerli? 700 kadın ve erkek arasında yapılan anket cinslerin bu ko..
630 19 829
Parmaklarda Çomaklaşma Nedir, Nedenleri ve Tedavisi Nelerdir?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhat Fındık, bir tür ortopedik bozukluk olan parmak çomaklaşmasını açıklıyor.. Parmaklarınızda görülen değişi..
765 19 693