Doktor Tv Banner

Alzheimer Bakim Evi Alzheimer Dernegi

Alzheimer Bakim Evi Alzheimer Dernegi
62 1 24

Alzheimer Hastalarına Gündüz Bakımevi, Alzheimer Vakfı

Alzheimer konusunda dünyaca tanınan bir uzmansı­nız. Türkiye'de de Alzheimer Derneği'ni kurdunuz. Alz­heimer ile ilgili olarak toplumu doğru adrese yönlendir­mek gerekiyor. Bu bağlamda ne söylemek istersiniz?

Alzheimer Derneği, Türkiye'de 1997'de kuruldu. Ku­ruluşundan itibaren, bir numaralı amacı bunun bir has­talık olduğunu vurgulamaktı. Onun için Alzheimer Der­neği kendine bir slogan edindi: "Bunama, yaşlılığın do­ğal sonucu değildir. Bunama, yaşlılığın kaderi değildir." Bu sloganla toplumda hastalık bilincini yükseltmeyi amaçladık ve büyük ölçüde de sağladık. Bununla bera­ber Alzheimer ve diğer bunama hastalarına ve onların yakınlarına mümkün olduğu kadar daha iyi bir hayat kalitesi sağlamayı amaçlıyoruz. Dernek olarak tüm has­talara tıbbi ve maddi destek sağlamak mümkün değil. Yapmak istediğimiz ilk şey, hasta yakınlarını bilgilendir­mek. Bu amaçla broşürler, kitaplar, kitapçıklar çıkarttık. Zaman zaman hasta yakınları seminerleri, eğitimleri, ba­kım kursları organize ediyoruz. Bunun yanında, hasta yakını destek" grubu dediğimiz, çok faydalı bir etkinliği­miz var: On-on beş hasta yakını bir araya geliyor, uzman bir psikologun gözetimi altında birbirleriyle konuşuyor­lar, sorunları, sıkıntıları ve buldukları çözümleri paylaşı­yorlar.

Nerelerde şubeleriniz var? Alzheimer Bakım

Merkezimiz İstanbul'da. Bugüne kadar Bursa, İzmir, Ankara, Adana, Eskişehir ve Denizli'de şubelerimiz açıldı. Mersin ve Samsun şubelerimiz kurulma aşamasında. Bazı şubelerimiz, örneğin Denizli, çok sayıda hasta yakınını başlangıçtan itibaren dernek çalışmalarının içine çekip çok yararlı ve başarılı çalışmalar yaptılar. Eskişehir şubemiz belediye başkanının yardımıyla, bir apartman dairesini gündüz bakımevi haline dönüştürüp hizmet vermeye baş­ladı. Ankara şubemiz Sosyal Hizmetler Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içinde bir gündüz bakımevini devreye soktu. Derneğin kurulmasından üç yıl sonra 2000'de Alzheimer Vakfı'nı kurduk. Alzheimer Derneği ve Alzheimer Vakfı el ele çalışan iki tane kuruluş. Merkez şubemiz Alzheimer Vakfı'na destek sağlayarak Koşuyolu'nda Türkiye'nin ilk Alzheimer Hastalığı Bakımevi'nin açılmasına katkıda bu­lundu.

Önümüzdeki yıllarda öncelikli olarak binası kendimi­ze ait bir kalıcı bakımevi kurmak istiyoruz. Bir bağışçı­mız sağ olsun söz verdi, yerini birlikte belirleyeceğiz. Bu­nun dışında hem yerel yönetimlerle, hem de devlet ku­rumlarıyla işbirliği içinde gündüz bakımevlerinin çoğal­masını istiyoruz. Çünkü bizim kültürümüzde hasta ya­kınları hastalarını kalıcı bakımevlerine bırakmaktan çe­kiniyorlar. Bunun arkasında 'cismen, "Beni suçlarlar mı, annesini veya babasını yaşlanınca başından attı, bakıme­vine yolladı derler mi acaba" endişesi var. Halbuki bakı­mevinde kalan hastaların hayat kalitesi çoğu kez evde bakılanlardan daha iyi olabiliyor. Gene de böyle yerleşik bir kaygı olduğu için hasta yakınları gündüz bakımevine daha sıcak bakıyorlar. Onun için Türkiye'nin her yerinde yeterli sayıda gündüz bakımevinin açılması gerekli.

Ceviz ve Biberiye Alzheimer Düşmanı

Alzheimer’den korunmak ve mümkün olduğunca ertelemek için ceviz ve biberiye birebir. Bu besinleri tüketerek beyni korumak mümkün.. Yaşlanan beynin ..
786 14 693
Alzheimer Hastalığında Genetik Mutasyonlar Bulundu

Alzheimer hastalığının tedavisinde yardımcı olabilecek belli proteinleri etkileyen genetik mutasyonlar bulundu. Nöroloji dergisi Neuron'da yayımlan..
964 4 818
Alzheimer Sebeplerinden Biri de Sigara Dumanı

Yapılan araştırmalarda sigaranın kötü etkilerinden biri daha ortaya çıktı. Beyinsel gelişimi önlüyor ve gerilemeye neden oluyor. Alzheimer de cabası....
644 6 715
Alzheimer Teşhisi İçin Yeni Yöntem

Artık Alzheimer hastalığı kan testiyle teşhis edilebilecek. İngiliz bilim adamlarının bulduğu kan testinde hangi işlemler uygulanıyor? İngiliz bili..
690 14 810
Uyku Sorunları Neyin Belirtisi Olabilir?

Uyku bozukluklarınız varsa ileri yaşlardaysanız Alzheimer riski taşıyor olabilirsiniz. Bunun için erken tedaviye gitmek şart. Science dergisinde ya..
174 7 625
Kadınlarda Stres ve Alzheimer Riski

Orta yaşlarda günlük stres düzeyi yüksek olan kadınlar yaşlılıkta Alzheimer riskiyle karşılaşıyor. Kronik stresin Alzheimer riskini artırdığı beli..
851 7 758
Alzheimer İleride Daha Fazla Yaşanabilir

ABD’de Alzheimerli hasta sayısı gittikçe yükseliyor.. Bu durum tüm dünyada ortak mı yaşanacak? İleride bu hastalar daha da artacak mı? ABD'de Alzhe..
322 10 679
Alzheimer Plakları ile Arterlerdeki Sertlik Arasındaki Bağlantı

Damar sertliği olan yaşlı kimselerde beyin plakları ve Alzheimer yaşanma riski daha fazladır. Demans ve beyindeki beta amiloid plaklar değerlendir..
731 6 732
Kırmızı Et Alzheimer Riskini Yükseltiyor

Beyin işlevlerini yükselten demir aynı zamanda kırmızı ette de bulunmakta ve fazla kırmızı et tüketen kişiler yüksek Alzheimer riski altında. ..
676 14 367
Alzheimer Hastalığının Bir Nedeni Daha

Alzheimer hastalığı beyinde oluşuyor fakat obezite de bu hastalığı tetikleyebiliyor. Beyindeki doku bozukluğuna yol açabilen obezite bu hastalığın ned..
694 6 822
Alzheimer Hastalığında Bakıcının İlgisi Çok Önemli

Alzheimer hastalarına bakan kişiler daha büyük bir sorumluluk ve stres altındadır. Tüm bu koşullarda onlara verilen sevgi ve ilgi ile durumları..
787 24 383
Alzheimer Belirtileri, Önleme Yolları ve Bakımı

Sevdiklerimiz yaşlılıklar beraber unutkanlığa yönelebilir. Peki bu kişi Alzheimer mı oldu nereden anlayacağız? 65 yaş üzerindeki 8 kişiden biri Al..
575 23 399
Akdeniz Tipi Beslenmenin Faydaları Araştırılıyor

Sğlıklı beslenme planlarından Akdeniz diyetinin faydaları neler? Araştırılmaya devam edilen bu beslenme tipinde neler önemli? Uzmanlar Akdeniz tipi..
493 13 500
Alzheimer’ı Yavaşlatmak Mümkün mü? Nasıl Yapılabilir?

Beslenmeye özen göstererek ve gerekli yiyecekleri tüketerek beyinsel işlevleri canlı tutmak ve Alzheimer’den korunmak mümkün.. Amerikalı bilim adam..
303 5 857
Her Unutkanlık Alzheimer Değil

Nörologlar her unutkanlığın Alzheimer habercisi olmadığını vurguluyor. Ciddi bir hafıza problemi sorunu olan Alzheimerin belirtileri neler.. Liv Ho..
213 6 180