Alzheimer Bakim Evi Alzheimer Dernegi

Alzheimer Bakim Evi Alzheimer Dernegi
37 5 45

Alzheimer Hastalarına Gündüz Bakımevi, Alzheimer Vakfı

Alzheimer konusunda dünyaca tanınan bir uzmansı­nız. Türkiye’de de Alzheimer Derneği’ni kurdunuz. Alz­heimer ile ilgili olarak toplumu doğru adrese yönlendir­mek gerekiyor. Bu bağlamda ne söylemek istersiniz?

Alzheimer Derneği, Türkiye’de 1997’de kuruldu. Ku­ruluşundan itibaren, bir numaralı amacı bunun bir has­talık olduğunu vurgulamaktı. Onun için Alzheimer Der­neği kendine bir slogan edindi: “Bunama, yaşlılığın do­ğal sonucu değildir. Bunama, yaşlılığın kaderi değildir.” Bu sloganla toplumda hastalık bilincini yükseltmeyi amaçladık ve büyük ölçüde de sağladık. Bununla bera­ber Alzheimer ve diğer bunama hastalarına ve onların yakınlarına mümkün olduğu kadar daha iyi bir hayat kalitesi sağlamayı amaçlıyoruz. Dernek olarak tüm has­talara tıbbi ve maddi destek sağlamak mümkün değil. Yapmak istediğimiz ilk şey, hasta yakınlarını bilgilendir­mek. Bu amaçla broşürler, kitaplar, kitapçıklar çıkarttık. Zaman zaman hasta yakınları seminerleri, eğitimleri, ba­kım kursları organize ediyoruz. Bunun yanında, hasta yakını destek” grubu dediğimiz, çok faydalı bir etkinliği­miz var: On-on beş hasta yakını bir araya geliyor, uzman bir psikologun gözetimi altında birbirleriyle konuşuyor­lar, sorunları, sıkıntıları ve buldukları çözümleri paylaşı­yorlar.

Nerelerde şubeleriniz var? Alzheimer Bakım

Merkezimiz İstanbul’da. Bugüne kadar Bursa, İzmir, Ankara, Adana, Eskişehir ve Denizli’de şubelerimiz açıldı. Mersin ve Samsun şubelerimiz kurulma aşamasında. Bazı şubelerimiz, örneğin Denizli, çok sayıda hasta yakınını başlangıçtan itibaren dernek çalışmalarının içine çekip çok yararlı ve başarılı çalışmalar yaptılar. Eskişehir şubemiz belediye başkanının yardımıyla, bir apartman dairesini gündüz bakımevi haline dönüştürüp hizmet vermeye baş­ladı. Ankara şubemiz Sosyal Hizmetler Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içinde bir gündüz bakımevini devreye soktu. Derneğin kurulmasından üç yıl sonra 2000’de Alzheimer Vakfı’nı kurduk. Alzheimer Derneği ve Alzheimer Vakfı el ele çalışan iki tane kuruluş. Merkez şubemiz Alzheimer Vakfı’na destek sağlayarak Koşuyolu’nda Türkiye’nin ilk Alzheimer Hastalığı Bakımevi’nin açılmasına katkıda bu­lundu.

Önümüzdeki yıllarda öncelikli olarak binası kendimi­ze ait bir kalıcı bakımevi kurmak istiyoruz. Bir bağışçı­mız sağ olsun söz verdi, yerini birlikte belirleyeceğiz. Bu­nun dışında hem yerel yönetimlerle, hem de devlet ku­rumlarıyla işbirliği içinde gündüz bakımevlerinin çoğal­masını istiyoruz. Çünkü bizim kültürümüzde hasta ya­kınları hastalarını kalıcı bakımevlerine bırakmaktan çe­kiniyorlar. Bunun arkasında ‘cismen, “Beni suçlarlar mı, annesini veya babasını yaşlanınca başından attı, bakıme­vine yolladı derler mi acaba” endişesi var. Halbuki bakı­mevinde kalan hastaların hayat kalitesi çoğu kez evde bakılanlardan daha iyi olabiliyor. Gene de böyle yerleşik bir kaygı olduğu için hasta yakınları gündüz bakımevine daha sıcak bakıyorlar. Onun için Türkiye’nin her yerinde yeterli sayıda gündüz bakımevinin açılması gerekli.

Uyku sorunları Alzheimer habercisi olabilir. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim insanları, fareler üzerinde yaptıkları araştırmada..
386 25 593

İngiliz "Nature" dergisinde yayımlanan araştırmada, 1795 İzlandalının gen haritası incelendi. Alzheimer’a yakalanan 85 yaşın üzerindek..
987 17 709

Alzheimer’den korunmak ve mümkün olduğunca ertelemek için ceviz ve biberiye birebir. Bu besinleri tüketerek beyni korumak mümkün.. Yaşlanan beynin ..
828 4 824

Köride bulunan kimyasal bir madde, Alzheimer hastalığında beyinde oluşan plakların temizlenmesinde bağışıklık sistemine yardımcı oluyor. Los Ang..
441 16 668

Alzheimer hastalığının tedavisinde yardımcı olabilecek belli proteinleri etkileyen genetik mutasyonlar bulundu. Nöroloji dergisi Neuron'da yayımlan..
326 5 268

Ön beyinde hafıza ve duyguların kontrolünü sağlayan bir alandır.Limbik sistemin bir parçasıdır.Kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe bilgilerin ko..
270 7 318

Tıp dünyasında yapılan son araştırmalar, daha önce ilişkisi ortaya konmamış yeni veriler içeriyor. Bunlardan bir tanesi de Alzheimer Hastalığı (AH) ve..
969 7 846

Yapılan araştırmalarda sigaranın kötü etkilerinden biri daha ortaya çıktı. Beyinsel gelişimi önlüyor ve gerilemeye neden oluyor. Alzheimer de cabası....
306 22 438

Nörolojik bir hastalık olan Alzheimer’da yeni bir gen mutasyonu bulundu. Bu gen hastalıkla ilgili proteinleri yok ediyor. Bağışıklık sistemiyle bağ..
827 19 453

Artık Alzheimer hastalığı kan testiyle teşhis edilebilecek. İngiliz bilim adamlarının bulduğu kan testinde hangi işlemler uygulanıyor? İngiliz bili..
934 25 831