Doktor Tv Banner

Akut Romatizmal Ates Tedavisi

Akut Romatizmal Ates Tedavisi
62 0 17

Yangılı Eklem Hastalıkları

Akut Ateşli Romatizma (Romatizmal Ateş)


Romatizmal ateş; vücudun bağ dokularını etkileyen önemli belirtilerini eklemler, kalp, deri ve sinir sisteminde gösteren ro­matizmal bir hastalıktır.

Ateşli romatizmanın sebebi streptokoklar grubundan bir mikroptur. Genellikle kış ve ilkbahar aylarında, ılımlı ve dağ böl­gelerinde, sosyo-ekonomik seviyesi düşük olan toplumlarda ve kalabalık yaşanılan yerlerde sık görülür. Kalıtımla ilgisi yoktur. Kadın ve erkeklerde birbirine yakın sıklıkta görülür. 6-15 yaşları arasında sık görüldüğü bildirilmektedir. Hastalık genellikle üst solunum yolu iltihaplanmalarından sonra görülmektedir. Hastalı­ğa yakalananlarda aynı mikropla karşılaşıldığında tekrarlama ih­timali daha yüksek olmaktadır.

Ateşli romatizmanın temel ve ikincil olmak üzere iki grup be­lirtisi vardır. Temel belirtileri; eklem tutuluşu, kalb tutuluşu, cilt altı düğümleri, cilt döküntüleri ve köre denilen sinir sistemi tutu­luşudur. İkincil belirtileri ise ateş, hafif eklem ağrıları, burun ka­naması, karın ağrısı, akciğer iltihabı ve bazı laboratuar bulgusu değişiklikleridir.

1-Temel belirtiler: Akut Romatizmal Ateş

a- Artrit (Eklem tutuluşu): Ateşli romatizmada özellikle diz, kalça ve omuz gibi büyük eklemler etkilenir. Etkilenen eklemde şişlik, lokal ısı artışı, ağrı ve hareket sınırlılığı vardır. Ağrılı eklem oldukça hassastır. Eklem tutuluşu gezici bir seyir gösterir. Yani tutulan eklem bir-iki gün içinde düzelir. Daha sonra diğer eklem­ler etkilenir. Eklem ağrısının özelliği aspirine çok iyi cevap ver­mesidir.
b- Kalp tutuluşu (Kardit): Ateşli romatizmada % 30-40 ora­nında kalp etkilenir. Kalbi etkileyen en önemli hastalıktır. Kalpte özellikle kapaklar etkilenir ve kalıcı hasara yol açar. İleri yaşlarda kapaklardaki bozukluklar kalp yetmezliklerine yol açarak cerrahi müdahele gerektirebilmektedir.
c- Cilt altı düğümleri: Hastaların % 10'unda cilt altında nohut büyüklüğünde düğümler olabilir.
d- Cilt döküntüleri: Gövdede veya kolların üst kısımlarında kenarları düzensiz cilt döküntüleri (% 10) görülebilir.
e- Kore: Sinir sistemi tutuluşunu gösterir. Romatizmal hasta­lıktan yaklaşık altı ay kadar sonra ortaya çıkar. İstek dışı hare­ketler, kaslarda güçsüzlük ve sinirlilik gibi belirtiler vardır.

2- Ateşli romatizmanın ikincil belirtileri; içinde laboratuar bulguları vardır. Özellikle bunların içinde ASO TESTİ'in 250'nin üzerinde olması ateşli romatizma için oldukça önemli ve anlamlı­dır. ASO'nun 250 ve altı değerleri normal kabul edilmelidir.

Ateşli romatizmanın kesin ve doğru tanısı konulursa tedavisi genellikle mümkündür. Tedavide istirahat, ilaç tedavisi ve fizik tedavi imkanlarından faydalanılır, ateşli romatizmada etken rol oynayan streptokok mikrobuna karşı penisilin ve diğer bazı ilaç­lar oldukça etkili olduğu için hastalığın kesin tedavisi mümkün­dür. Ancak kalp tutulumu olanlarda kalpte sekel kalabilmektedir. İlk hastalık belirtilerinin kaybolmasından sonra da hastalığın ne­deni olan mikroplar uzun süre vücutta kalabildiğinden ve vücu­dun zayıf bir anında tekrar hastalığı ortaya çıkarabildiğinden dik­katli olunması gerekir. Bu nedenle hastalığın tedavisi ile birlikte korunma oldukça önemlidir.

Diğer pek çok hastalıkta olduğu gibi ilk yapılacak şey hastanın uygun bir ortamda tam istirahatinin sağlanmasıdır. Ateşli ro­matizma geçirenlerde istirahat süresi kalp tutulumuna da bağlı olarak 10 gün ile 3 ay arasında olmak üzere değişir. İstirahat, ya­tak istirahati şeklinde olmalıdır. İstirahat süresinde hasta bakımı oldukça önemlidir. Ateşi olan hastalarda soğuk havlu ile komp­resler yapılırsa hem hasta rahatlar hem de ağrılar azalır. Diyet bol su ve benzeri içeceklerle desteklenmelidir.

Tedavinin ikinci hususu, etken mikrobu vücuttan temizle­mektir. İlaç olarak penisilin (10 gün süreyle, günde 1 milyon üni­te) verilir. Allerjisi olanlara eritromisin verilir. Tüm mikroplara penisilin etkilidir. Etkili olmazsa başka ihtimaller düşünülür. Da­ha sonra eklem ağrıları için aspirin başta olmak üzere antiroma-tizmal ve ağrı kesici ilaçlar kullanılır. Gerekirse kortizon grubu ilaçlar (özellikle kalp tutulmuşsa) uygun dozlarda kullanılır. Ek­lemlerdeki ağrı için fizik tedavi araçlarından (soğuk veya sıcak) faydalanılır. Egzersiz yaptırılır. Egzersizler fazla yorucu olmamak kaydıyla ve eklemlere hafif hareketler şeklinde yaptırılır. Özellikle istirahat süresi içinde eklemlere pasif hareketler yaptırüırsa eklem sertliği önlenebilir.

Ateşli romatizma geçirenlerde en son yapılacak olan hastalı­ğın tekrarının önlenmesidir. Tekrarlama oranı eskiden % 25 ka­dar iken bugün iyi bir tedavi ile % 1 'lere kadar düşmüştür. Eski­den gençlerde görülen kalp hastalıklarının nedeninin % 90'ı geçi­rilmiş ateşli romatizma idi. Bugün bu oran çok düşmüştür. Ko­runmada yapılacak iş, vücutta bulunan yada vücuda girebilecek mikropları etkisiz hale getirmek için etkisi uzun süre devam ede­bilen penisilin iğnelerinin belli aralarla ve uzunca bir süre kulla­nılmasıdır. Ateşli romatizma geçirenlerde koruyucu olması nede­niyle beş yıl süreyle veya ergenlik çağına kadar (eğer kalp etkilenmişse 18 yaşma kadar) yaz aylarında ayda bir, kış aylarında üç haftada bir depo penisilin iğneleri kullanılmalıdır.

Ateşli romatizma ile ilgili tavsiyeler:

a- Üst solunum yolu hastalıklarından sonra iki-üç hafta içinde ve bazen daha sonra eklemlerde ağrı, şişlik, kızarıklık ve cilt döküntüleri ile birlikte çocuklarda halsizlik, bitkinlik ve iştahsız­lık gibi belirtiler görülürse ateşli romatizma ihtimali akla gelmeli ve mutlaka doktora başvurulmalıdır. Bu belirtilere ilave olarak solukluk, terleme, kilo kaybı çarpıntı ve kalb bölgesinde ağrı gibi şikayetler de ortaya çıkarsa romatizmaya eşlik eden kalb tutulu­mu ihtimali akla gelmelidir.
b- Ateşli romatizma geçiren çocuklarda ağır ve yorucu spor­lar (koşma, top oynama gibi) yasaklanmalıdır. Hafif egzersizler ve hafif yürüyüşler tavsiye edilir. Bu çocuklar üşütmekten, soğuk ve nemli ortamlarda bulunmaktan kaçınmalıdırlar. Ayrıca stres ve organizmayı yorgun düşürücü olaylardan uzak durmalarını sağ­lamak gerekir.
c- Ateşli romatizmanın sebebi olan streptokok mikrobu kapa­lı ve insanların yoğun olduğu bölgelerde fazla bulunur. Bu ne­denle kış ve sonbahar aylarında, özellikle böyle kapalı ortamlarda bulunmaktan kaçınılmalıdır.
d- Ateşli romatizma geçirenlerde kullanılan koruyucu penisi­lin iğnelerinin düzenli yapılması gerekir. Zira düzenli kullanıl­mazsa koruyucu özelliği kaybolur ve bu dönemde çocuk hastalığa tekrar yakalanabilir. Rastgele ve düzensiz kullanılan ilaç tedavile­ri hem fayda sağlamaz hem de mikropların dirençli olmasına se­bep olur. Penisilin tedavisi en az 10 günlük olmalıdır.
e- Penisilin tedavisine mutlaka en az beş yıl veya ergenlik Çağına kadar eğer kalb etkilenmişse ömür boyu devam edilmesi gerekir.

Kalp Romatizmasının Belirtileri ve Tedavisi

Akut romatizmal ateş hastalığı çocuklarda da erişkinlerde de görülebiliyor. Kalp romatizması denilen bu hastalığın belirtileri, nedenleri ve tedavi yö..
753 6 241
Gebelikte Hangi Maddelerden Kaçınmak Gerek?

Alkol ve sigara, bebeğimiz hayatımıza girmeden önce hayatımızdan çıkmalı. Gebelikte kesinlikle kullanılması tavsiye edilmiyor.. Doç. Dr. Dolunay Gü..
664 21 734
Böbrek İle Kalp Hastalığı Arasındaki Bağlantı

Böbrek hastası olanlar kalp hastalıklarına daha sık yakalanıyor ve bu kişilerin kalp krizi riski daha yüksek. Böbrekle kalp rahatsızlıkları neden ilin..
538 24 223
Bronşit Kendini Nasıl Belli Eder?

Mukus üreten ve sık karşılaşılan kötü öksürükler bronşitin ana belirtisidir. Olabilecek diğer belirtileri: hafif ateş yorgunluk nefes alıp veri..
893 11 445
Kadınların Gizli Düşmanı: Eklem Rahatsızlıkları

Eklemlerde yaşanan problemler her yaş grubunda görülebilir. Kadınların gizli düşmanı eklem hastalıkları neden oluşur, tedavisi nasıldır? Eklem şika..
883 5 378
Organları İle Hayat Verecek

Beyin kanaması geçiren 47 yaşındaki kadın vasiyetinde organ bağışı yapmak istedi. Şimdi organlarıyla başka hayatlar kurtaracak.. 47 yaşındaki Aynur..
435 7 851
AIDS ve HIV Belirtileri Nasıl Anlaşılır?

HIV enfeksiyonu 3 aşamada insan vücuduna yerleşir. İlk aşamada akut enfeksiyon veya serokonversiyon durumu yaşanır enfeksiyona maruz kalınır. 2..
298 5 114
Sigara Faranjite de Sebep Oluyor

Zararları yıllardır söyleniyor fakat yine de içilmeye devam ediliyor. Sigaranın bir zararı daha ortaya çıktı. Faranjit nedeni.. Burdur Devlet Hasta..
221 24 891
Çocuklarda Kalp Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi

Çocuklarda da kalp hastalığı olur mu demeyin.. Belirtileri, nedenleri, neden olduğu diğer hastalıklar ve tedavi sürecini Prof. Dr. Serdar Günaydın anl..
783 23 114
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları Kapıda

Araştırmalara göre dünyada da en fazla yayılan ve görülen enfeksiyon hastalıkları üst solunum yolu hastalıkları. Nasıl korunabiliriz uzmanlar anlatıyo..
272 15 568
Böbrek Hasarı Çok Sinsi İlerliyor

Yaşam kalitesini düşüren, böbreklerde oluşan her hasar ve hastalık genel sağlığı da olumsuz etkiliyor. Peki böbrek hastalarının tutumu ne, nasıl olmal..
277 8 655
Çocuğunuz Topallıyor ise Gribal Enfeksiyon Olabilir!

Çocuğunuz Topallıyor ise Gribal Enfeksiyon Olabilir!Çocuğunuz yeni yeni yürümeye başladıysa her adımı sizin için çok önemlidir. Ancak topallıyorsa ve ..
433 22 462
Sinüzit Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Alın ve gözler arasındaki bölgede geçmeyen bir ağrı olur. Üst dişler ağrır, yüz dolu hissedilir burun tıkanıklığı görülür. Genel sinüs atakları bö..
263 10 368
Gut Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Gut eklemlerde ürik asit kristallerinin birikmesine neden artrit türüdür. Ürik asit yediğimiz birçok gıdada pürin madde olarak vücudumuza girer. E..
401 7 627
Soğuk Algınlığı, Öksürük ve Boğaz Ağrısı

Boğaz ağrısı, bademcik iltihabı öksürük ve grip belirtileri başka hangi hastalıkların belirtisi ve sonucu olabilir? Boğaz ağrısı soğuk almanın ilk..
770 4 666