Doktor Tv Banner

Aids Kulucka Suresi Ve Donemi

Aids Kulucka Suresi ve Donemi
25 0 59

Aids’te Kuluçka Devresi, Aids Hastalığı

Kuluçka devresi sözcüğünden ne an­lıyoruz?

Bu sözcük mikrobun vücuda alınışı ile ilk has­talık belirtilerinin ortaya çıkışı arasındaki za­man aralığını tanımlar.

AİDS için ise mikrobu taşıyan kişi ile korunma­sız cinsel ilişki veya ortak enjektör kullanımı ile hastalığa ait ilk belirtilerin (gece terlemesi, lenf düğümlerinde büyüme, nörolojik belirtiler) görülmesi arasından geçen süredir kuluçka devresi.

AIDS'te kuluçka devresi ne kadar sürer?

Hastalık mikrobun alınışından altı ay sonra görülebilir. Bu süre bazen sekiz, dokuz ay, hatta on dört yıl sonraya kadar uzayabilir. Örneklersek frengide bu süre ortalama üç hafta­dır. Bel soğukluğunda bir ila üç gün, yumuşak şankr ve tifüsde üç haftaya kadar, tüberküloz­da daha uzun bir süre, kuduzda ise iki hafta­dan bir yıla kadar uzayan bir süreyi kapsa­maktadır kuluçka devresi.

AIDS'te kuluçka devresi için ortala­ma bir süre sözkonusu mudur?

Şu anki gözlemler mikrobun alınışından ge­nellikle on ila onbeş yıl sonra hastalığın ortaya çıktığını göstermektedir. Kuluçka devresi için ortalama bir süreden söz etmek olası değil. Çünkü hastalığı tanıyalı oldukça az bir süre geçmiş durumda.

AIDS virüsünü alan kişinin hastalığa yakalanması nelere bağlıdır?

Bu daha çok kişinin savunma sisteminin mik­robu aldığı zamanki gücüne bağlıdır. Mikro­bun alınışından sonraki durum da önemlidir. Başka enfeksiyon hastalıklarına yakalanmak, sigara, uyuşturucu bağımlılığı, kötü beslenme, alkol, uykusuzluk gibi olumsuz yaşam biçimi içinde olma da hastalığın ortaya çıkışını hazır­layıcı etkenlerdendir.

Virüsün almışı ile hastalığın başla­ması arasındaki devrenin tipik belir­tileri var mıdır?

Evet. AİDS virüsünü alanlarda hastalığın esas tablosu henüz oluşmadan immün sistemin za­rara uğradığını gösteren bazı değişimlere rastlanır. Bu süreci tanımlayan değişik kısalt­malar kullanılmaktadır: ARC, LAS ya da Pre AİDS (AİDS öncesi) gibi.

LAS nedir?

LAS, lenfadenopati sendromunun (lenf dü­ğümlerinin büyüdüğü hastalık tablosu) kısaltıl­mış şeklidir. Fransız araştırmacılar lenf düğümlerindeki belirgin büyümenin bu ara süre­cin en tipik belirtisi olduğu görüşündedirler.

ARC ne anlama gelmektedir?

ARC, 'AlDS-related complex" in kısaltılmış şeklidir. AİDS enfeksiyonu nedeniyle başgös-teren immün yetersizliği tanımlar.

Virüsün alınışı ile gerçek hastalık tablosunun ortaya çıkışı arasındaki süreçte hangi şikayetler baş gösterir?

LAS ve ARC'da örneğin lenf düğümlerinin uzun süre büyümüş kalması, sinsi ateş, gece terlemesi, kilo kaybı ve nedeni belirsiz deri dö­küntüleri görülür.

AIDS virüsünü almış kişide ara süre­cin belirtileri görülüyorsa bu kişide mutlaka esas hastalık tablosunun da ortaya çıkacağı anlamına mı gelmek­tedir?

ARC ve LAS, uzun hatta yıllarca devam ede­bilir. Bu tanımlar AİDS etkeni vücuda alındıkta sonra yaşanacak ara sürecin gidiş biçimini ifa­de eder.

AIDS nasıl farkedilir?

AİDS'in diğer bazı hastalıklarla da karıştırabi­lecek belirtileri vardır. Bu nedenle hastalığın karakteristik olmayan belirtileri vardır denebi­lir. Ama yine de şu belirtiler AİDS'i düşündür­melidir:

Kişi kendini sürekli yorgun ve bitki hissedi­yorsa,

İşyerinde çalışma gücünde belirgin bir düşüş hissediyorsa;

Kısa sürede belirgin kilo kaybı sözkonusu ise (dört haftada kilosunun yüzde onundan fazla­sını kaybetmek gibi)

Gece çamaşır değiştirecek ölçüde terliyorsa,

En az iki lenf düğümünde dört haftadan uzun süre büyüme hissediyorsa;

Uzun süren ishaller oluyorsa;

Bu hastalık belirtilerine başka bir neden bulu­namadığında AİDS akla gelmelidir.

AIDS tablosu nedir?

Tıp adamları AİDS etkeninin bütün tahrip gü­cünü ortaya koyduğu hastalık tablosuna bu adı vermekteler. Hastalık tablosu ortaya çıktı­ğında AİDS virüsü HIV; vücut savunma mer­kezinin kumanda hücreleri olan T-Yardımcı hücrelerini oldukça tahrip etmiş durumdadır. Virüsle savaşacak tek güç olan immün sistem paramparça olmuştur. Hasta diğer hastalık et­kenlerine karşı da korunmasız kalmıştır.

AİDS hastalık tablosu ortaya çıktı­ğında bu tabloda başka hangi hasta­lıklara rastlanır?

Oportünist enfeksiyonlara, özel tümörlere (Kaposi sarkomu) ve nörolojik belirtilere rastlanır.

Oportünist enfeksiyon ne demektir?

Oportünist (fırsatçı) enfeksiyonlar vücut im­mün sisteminin güçsüzleşmesine bağlı olarak meydana çıkan enfeksiyonlardır. İmmün sis­tem güçlü olduğunda bu hastalık etkenleri ile kolayca başa çıkabilmektedir. Sağlıklı kişiler için bu enfeksiyon etkenleri zararsızdır.

AIDS tablosunda hangi fırsatçı en­feksiyonlara rastlanır?

Pneumocystis carinii'nin neden olduğu akci­ğer enfeksiyonları,

Ağız, yutak, yemek borusunu tutan, beyaz pamuk tarlası görünümündeki (candida) man­tar enfeksiyonları bütün vücuda yayılma gös­terebilirler.

Tek hücreli kriptosporların neden olduğu günde yirmi kez dışkılamayı gerektirecek ka­dar ağır ishaller, ki bu ishaller haftalarca süre­bilmektedir.

Herpes zoster (Zona),

Sık tekrarlayan herpes simplex (uçuk) enfek­siyonları,

Toxoplazmozis,

Tüberküloz,

Deride birden beliren siğiller ya da cinsel or­ganlarda ortaya çıkan virüslerin meydana ge­tirdiği papillomlar.

Ergenlik Döneminde HIV Testinin Önemi

HIV, AIDS virüsüdür ve özellikle lise dönemlerinde korunmadan girilen bilinçsiz ve güvensiz cinsel ilişkiyle bulaşan bir hastalıktır.Genç yetişkinleri..
478 9 181
HIV/AIDS Salgınının Kapsamlı Tarihçesi

AIDS ile ilgili hastalıklar 1981’den bu yana 30 milyondan fazla kişinin canını almıştır. Dünya Savaşı gibi bir salgındır birçok kişi bu virüsten h..
772 8 880
Multivitaminler HIV İlerlemesini Nasıl Durduruyor?

HIV yani AIDS virüsünün gelişimini durduran multivitaminler hangileridir? Afrika’da yapılan yeni bir araştırmaya göre temel multivitamin ve sel..
281 7 459
Antiretroviral İlaçlar HIV Bulaşmamış Kişilerde Etkili mi?

Antiretroviral ilaçlar yeni bir araştırmaya göre HIV virüsü bulaşmamış çiftlerde HIV’den koruyucu etkiye sahip.   HIV, AIDS’e yol açan bir t..
643 8 330
Aids Görülme Yaşı 20’ye Düştü

Geçen yıllara göre Aids yaşı daha da düştü. Ortalama 35 yaşında kişilerde görülebilen hastalık artık 20li yaşlardaki kişilerde de görülebiliyor.. 1..
973 19 199
Cell Stem Cell Buluşu Kansere Karşı

Japon bilim adamları AIDS ve kanserle savaşan bir hücre geliştirdi. Cell Stem Cell çalışmasında bir tür kan hücresine odaklanıldı. BBC'nin haberine..
944 5 482
HIV Yıllar Öncesinde de Varmış

Ölüme yol açan Aids’e neden olan HIV virüsü meğer milyonlarca yıl öncesinde de varmış. Bu durum gelecekteki tedavi sürecini nasıl etkiler bilinmiyor....
580 12 524
Kesin Sonuç İçin Erken HIV Tedavisi

Etkin ve maliyetli bir yol olan antiretroviral ilaç tedavisi ile, HIV bulaşan ve erken aşamada bulunan kişiler, HIV şüphesi olan kişiler ve bulaşma ih..
475 7 804
HIV’e Karşı Tırnak Mantarı İlacı

Tırnak mantarı tedavisinde kullanılan ilaçlar yeni bir araştırmaya göre AIDS’e yol açan HIV virüsüne karşı etkili olabiliyor. Laboratuvar araştırm..
401 21 494
Multivitaminler HIV İlerleyişine Dur Diyebilir

Afrikalı araştırmacılara göre, temel multivitamin ve selenyum desteği büyük ölçüde AIDS virüsü olan HIV’i azaltıyor. 2 yıl içinde tedavi edilme..
809 16 582
Rota Virüsü Aşısı Hangi Yaşlarda Yaptırılmalı?

Bebeklerde çok riskli bir hastalık olan ishal ve rota virüsüne karşı rota virüsü aşısı mutlaka yaptırılmalı.. Çocuk Uzmanı Doktor Ahmet İmadettin A..
476 25 760
Arılar HIV’e Karşı Ne Kadar Etkili?

Arı zehiri Hiv virüsüne karşı etkili çıktı. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim insanları arı sokmalarının hayat kurtarabildiğini gösterd..
569 19 109
Rahim Ağzı Kanseri Çok Can Alıyor

Her yıl her gün binlerce kadın rahim ağzı kanserinden ölüyor. Bunu durdurmanın yolları neler, hastalıktan korunmak için neler yapılmalı? Dünyada he..
552 23 247
Rahim Ağzı Kanseri Tedavisinde Önemli Detaylar

Kadınların korkulu rüyası rahim ağzı kanserinin belirtileri, nedneleri ve tedavi yöntemlerini uzmanlar anlattı.. Rahim ağzı kanseri, kadınlar arası..
936 13 397
AIDS ve HIV Belirtileri Nasıl Anlaşılır?

HIV enfeksiyonu 3 aşamada insan vücuduna yerleşir. İlk aşamada akut enfeksiyon veya serokonversiyon durumu yaşanır enfeksiyona maruz kalınır. 2..
344 12 140